• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 117: Đạo vận đại lễ bao, thăng cấp bản kim cương không phá thể
— QUẢNG CÁO —
"Kiếm trận, lên! !"

Liễu Như Ti kiếm khí phun ra ngoài, tại hư không bên trong xen lẫn, hình thành một cái khủng bố kiếm trận, sẽ tại nơi chốn có Bạch Mã tông đệ tử hoàn toàn bao phủ trong đó.

Kiếm khí chỗ đến, từng cái Bạch Mã tông đệ tử, hóa thành bụi đất!

Nàng cười lạnh nhìn Bạch Mã tiên nhân, "Ai nói với ngươi Thiên Tiên không bằng Kim Tiên? Lão nương liền xem như phàm nhân, cũng có thể giết chết ngươi!"

Tuyệt thế kiếm trận, lấy tiên linh khí làm căn cơ!

Lấy đại địa là trận bàn, sơn hà là trận văn, dựa vào kiếm khí, sát phạt vô song chi uy, khiến cho Bạch Mã tiên nhân nhìn đều nhìn thấy mà giật mình.

"Ngươi lấy Thiên Tiên tu vi, thế mà có thể dùng ra loại này đại trận!"

"A, hiện tại biết sợ, nhưng đáng tiếc đã chậm!" Liễu Như Ti kiếm chỉ ngưng tụ, thôi động thiên địa kiếm khí, không ngừng công hướng Bạch Mã tiên nhân.

Đối phương toàn thân màu vàng tiên huy lưu chuyển, hóa thành tường đồng vách sắt ngăn cản đầy trời kiếm khí trùng kích, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời.

Liễu

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============

Một phàm nhân đã quen sống trong sung sướng chợt phải đi vào Tu tiên giới để vấn đạo. Liệu người này có thể làm gì khi mà bản thân chỉ có ngộ tính của một người hiện đại và trời sinh Thiên linh căn? Một cuộc sống luôn luôn suôn sẻ hay là ngàn vạn chông gai trên đường đi? Xin mời bạn truy đọc. Nhàn Du Vấn Đạo

Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Ở Trong Game Nhặt Lão Bà Đúng Là Nữ Ma Đầu

Ta Tại Lê Sơ Làm Quân Phiệt

window.bookId = '120246'; window.chapterId = '16778963'; window.slug = 'he-thong-qua-sung-bien-doi-da-dang-ban-thuong'; window.chapter_index = '117'; window.latest_index = '16815419'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":16778963,"index":117,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 117: \u0110\u1ea1o v\u1eadn \u0111\u1ea1i l\u1ec5 bao, th\u0103ng c\u1ea5p b\u1ea3n kim c\u01b0\u01a1ng kh\u00f4ng ph\u00e1 th\u1ec3","word_count":1830,"view_count":53,"like_count":1,"updated_at":"30-09-2023 09:28:48","editor":"","content":"content","user_id":1000070,"unlock_price":0,"published_at":"2023-09-17 15:44:54","book_id":120246,"book_slug":"he-thong-qua-sung-bien-doi-da-dang-ban-thuong","book_name":"H\u1ec7 Th\u1ed1ng Qu\u00e1 S\u1ee7ng, Bi\u1ebfn \u0110\u1ed5i \u0110a D\u1ea1ng Ban Th\u01b0\u1edfng","book_poster":{"default":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/he-thong-qua-sung-bien-doi-da-dang-ban-thuong\/default.jpg?1692962235","600":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/he-thong-qua-sung-bien-doi-da-dang-ban-thuong\/600.jpg?1692962235","300":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/he-thong-qua-sung-bien-doi-da-dang-ban-thuong\/300.jpg?1692962235","150":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/he-thong-qua-sung-bien-doi-da-dang-ban-thuong\/150.jpg?1692962235"},"book_cover":{"default":"https:\/\/www.hardwoodfloorcontractors-in.com\/image\/1280x628.png?210923","1280":"https:\/\/www.hardwoodfloorcontractors-in.com\/image\/1280x628.png?210923","640":"https:\/\/www.hardwoodfloorcontractors-in.com\/image\/1280x628.png?210923","320":"https:\/\/www.hardwoodfloorcontractors-in.com\/image\/1280x628.png?210923"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":16815419,"first_genre_name":"Huy\u1ec1n Huy\u1ec5n","author":"Th\u01b0\u1ee3ng Quan T\u1ed1","adx_blocked":0,"book_note":"","book_block_comment":0,"book_vip":0,"book_hot":0,"previous_index":116,"next_index":118,"react":null,"log":"eyJpdiI6ImMrS0FIU33GLcjiyaejGNwfEjdMY09pZCtYWDgrUTNTMUE9PSIsInZhbHVlIjoiak1yQmRmOFYzXC9UZGtDU0FUa2liUWc9PSIsIm1hYyI6IjFmMGQwMDRiYWM2NjMyOTgxYjg0MGI1OWM4ZGQzOTY5ZGUwNDI4ZWI2MzZhOGViMDQ4MDRmNjZmM2I1MjkxZGQifQ==","lock_type":2,"user":{"id":1000070,"name":"Anya ","avatar":{"200":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'80e94a189cf007a1',t:'MTY5NjA0MzYwMS4yMDYwMDA='};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();redcardstudios sirinbebeayakkabi gregbajor salongrandvizyon rjbdecorating ampipuebla readingaboutleading bungadeposito homeslicerecords 9studioworks denizliklimakombi shrinarayangroup solarayshop mapadillo osminformatika belibajuonline ocosmopolitico europeasiaalliance residencelivorno ameliegallery gozofurniture getredmineapp gooninfo live-for-rock fourhandsplus