• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 135: Đưa ra Quang Minh Thánh Long kỵ sĩ chuyển chức quyển trục!
— QUẢNG CÁO —
Nếu là biết nói, sợ là sẽ phải kinh hãi muốn chết a!

Có thể chồng chất thăng cấp, vậy liền mang ý nghĩa ngày sau Lăng Viêm thiên phú đẳng cấp sẽ vô thượng giới hạn.

Đồng thời, Lăng Viêm kinh khủng nhất thiên phú bị động, lại không phải bị động kẻ cướp đoạt.

Mà là cái kia khí vận ngập trời khí vận chi tử.

Lăng Viêm đoán chừng, khí vận chi tử đẳng cấp sợ là viễn siêu bị động kẻ cướp đoạt.

Bởi vì có khí vận chi tử Lăng Viêm cho dù là tự nhiên thức tỉnh một chút nguyên tố khả năng liền cực lớn.

Tương đương với không có bị động kẻ cướp đoạt Lăng Viêm cũng có thể có khả năng thức tỉnh mấy chục loại nguyên tố bị động.

Chỉ là tốc độ hơi chậm một chút thôi.

Với lại trọng yếu nhất chính là, thế gian này, cường đại nhất không chỉ có chỉ là bản thân thiên phú bị động còn có đủ loại vật liệu, trang bị.

Trang bị đủ cường đại, cho dù là người bình thường, cũng có thể dễ dàng hành hạ đến chết đẳng cấp cao BOSS.

Mà có khí vận chi tử Lăng Viêm đánh giết bất kỳ quái đô có thể thu được loại nà

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============

Một phàm nhân đã quen sống trong sung sướng chợt phải đi vào Tu tiên giới để vấn đạo. Liệu người này có thể làm gì khi mà bản thân chỉ có ngộ tính của một người hiện đại và trời sinh Thiên linh căn? Một cuộc sống luôn luôn suôn sẻ hay là ngàn vạn chông gai trên đường đi? Xin mời bạn truy đọc. Nhàn Du Vấn Đạo

Ngôi Sao Hi Vọng

Đại Việt Quỷ Vương

Đại Việt Quỷ Vương

Thương Sinh Giang Đạo

window.bookId = '120247'; window.chapterId = '16778904'; window.slug = 'cau-tai-tan-thu-thon-ta-chong-chat-may-van-tang-bi-dong'; window.chapter_index = '135'; window.latest_index = '16831489'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":16778904,"index":135,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 135: \u0110\u01b0a ra Quang Minh Th\u00e1nh Long k\u1ef5 s\u0129 chuy\u1ec3n ch\u1ee9c quy\u1ec3n tr\u1ee5c!","word_count":1611,"view_count":103,"like_count":1,"updated_at":"30-09-2023 08:14:52","editor":"","content":"content","user_id":1000070,"unlock_price":0,"published_at":"2023-09-17 15:33:57","book_id":120247,"book_slug":"cau-tai-tan-thu-thon-ta-chong-chat-may-van-tang-bi-dong","book_name":"C\u1ea9u T\u1ea1i T\u00e2n Th\u1ee7 Th\u00f4n Ta, Ch\u1ed3ng Ch\u1ea5t M\u1ea5y V\u1ea1n T\u1ea7ng B\u1ecb \u0110\u1ed9ng","book_poster":{"default":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/cau-tai-tan-thu-thon-ta-chong-chat-may-van-tang-bi-dong\/default.jpg?1692965829","600":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/cau-tai-tan-thu-thon-ta-chong-chat-may-van-tang-bi-dong\/600.jpg?1692965829","300":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/cau-tai-tan-thu-thon-ta-chong-chat-may-van-tang-bi-dong\/300.jpg?1692965829","150":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/cau-tai-tan-thu-thon-ta-chong-chat-may-van-tang-bi-dong\/150.jpg?1692965829"},"book_cover":{"default":"https:\/\/www.hardwoodfloorcontractors-in.com\/image\/1280x628.png?210923","1280":"https:\/\/www.hardwoodfloorcontractors-in.com\/image\/1280x628.png?210923","640":"https:\/\/www.hardwoodfloorcontractors-in.com\/image\/1280x628.png?210923","320":"https:\/\/www.hardwoodfloorcontractors-in.com\/image\/1280x628.png?210923"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":16831489,"first_genre_name":"V\u00f5ng Du","author":"Nh\u1ea5t Tr\u1ef1c M\u1ea1c Ng\u01b0","adx_blocked":0,"book_note":"","book_block_comment":0,"book_vip":0,"book_hot":1,"previous_index":134,"next_index":136,"react":null,"log":"eyJpdiI6ImQ4cjJWc5vBTipLznQZtPQ6ZHhHVDRxNmlQRVd4RitqSXc9PSIsInZhbHVlIjoiSFlaSUszckxlR0lNUjZoWnB5MzFYQT09IiwibWFjIjoiNmUxNjg3YzhjZWZjN2M1YmM3YTMzNDkwODk5ZGJhNTM2Yzc2MjE4ODdhYzA1ZDEzOTJiYzdjNTcxMTM0NzRkNyJ9","lock_type":2,"user":{"id":1000070,"name":"Anya ","avatar":{"200":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'80e8dbc44acf0998',t:'MTY5NjAzOTA4Mi4wMzgwMDA='};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();redcardstudios sirinbebeayakkabi gregbajor salongrandvizyon rjbdecorating ampipuebla readingaboutleading bungadeposito homeslicerecords 9studioworks denizliklimakombi shrinarayangroup solarayshop mapadillo osminformatika belibajuonline ocosmopolitico europeasiaalliance residencelivorno ameliegallery gozofurniture getredmineapp gooninfo live-for-rock fourhandsplus